Første besøg

Når du kommer på klinikken er der altid god tid til en grundig undersøgelse. Først fortæller du om dine gener og hvordan du oplever dem i hverdagen. Sammen vil vi klarlægge mere om hvordan og hvornår de er opstået, og hvilke begrænsninger du oplever i hverdagen. Samtidig spørger vi altid ind til dit generelle helbred. Det gør vi for at afdække om dine symptomer kunne have sammenhæng med en anden sygdom, og for at kunne tage nødvendige hensyn under eventuel behandling og vejledning.
Derefter foretages selve undersøgelsen med en gennemgang af din krops funktion og hvordan du reagerer på forskellige bevægelser og tryk. Hvis der skulle være tegn på påvirkning af dine nerver i arm, ben eller hoved, vil vi også undersøge funktionen af disse. Det kan også være nødvendigt at måle dit blodtryk.
Hvis der er behov for yderligere undersøgelse med ultralydsscanning foretages denne i klinikken. Hvis der er behov for røntgen eller MR-scanning kan vi henvise direkte til naboklinik eller sygehus. Hvis du allerede har fået udført en af disse undersøgelser, kan det også være relevant, med dit samtykke, at vi indhenter svaret.

Ud fra samtalen, resultatet af undersøgelsen, dine ønsker, dine ressourcer og vores viden laver vi en fælles målsætning.

Plan for at nå dit mål laver vi sammen

Planen vil oftest indeholde information, vejledning, behandling og øvelsesinstruktion.

Information

Undervejs i forløbet vil indgå information om din tilstand eller skade og vejledning i hvad du bør gøre – eller undlade at gøre. Hvis det er aktuelt, får du også vores anbefaling ift. sygemelding.

Behandling

Behandlingen vil typisk bestå af forskellige typer manuel behandling. Behandlingen sigter på at bidrage til at skabe balance i din krop. Enten ved at afspænde spændt muskulatur, løsne låste led. Det kan også være for at reducere smerte, eller sågar bidrage til at aktivere nervesystemet og muskelaktivering i et område som er blevet for inaktivt.
Den type behandling som kiropraktorer er mest kendt for er en hurtig, præcis påvirkning af et led, i den retning som leddet trænger til for at normalisere funktionen. Ofte kan behandlingen være ledsaget af en karakteristisk “klik”-lyd. Ved en forudgående undersøgelse, og korrekt udført, er behandlingen ufarlig og ofte meget effektiv.

Øvelsesinstruktion eller træningsanbefaling

Kroppen er skabt til bevægelse. Hvis kroppen ikke bliver brugt, så mister den funktion, bevægelighed og styrke.
For at opnå optimal funktion i kroppen, eller en tilfredsstillende funktion har vi alle brug for bevægelse.
Nogle har behov for få meget specifikke øvelser. Øvelserne kan være rettet mod at opnå mere smidighed i kroppen, at styrke kroppen, få kroppen i balance eller at styrke koordinationen i et område. Andre har behov for generelt at komme i gang med mere bevægelse eller motion. Har man i forvejen gode motions- og bevægelsesvaner, handler vejledningen om at holde sig mest muligt aktivt under forløbet og finde den rette progression til at vende tilbage til sit normale aktivitetsniveau.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der under mit første besøg hos KiroBalance?

Under dit første besøg hos KiroBalance vil du gennemgå en grundig undersøgelse. Du vil blive bedt om at fortælle om dine symptomer og hvordan de påvirker din hverdag. Derefter vil der blive foretaget en undersøgelse af din krops funktion og reaktion på forskellige bevægelser og tryk. Hvis nødvendigt, kan der blive foretaget yderligere undersøgelser som ultralydsscanning, røntgen eller MR-scanning.

Hvad indebærer behandlingsplanen hos KiroBalance?

Behandlingsplanen hos KiroBalance er skræddersyet til dine behov og vil typisk indeholde information, vejledning, behandling og øvelsesinstruktion. Behandlingen vil oftest bestå af forskellige typer manuel behandling, der sigter mod at skabe balance i din krop. Du vil også modtage information om din tilstand eller skade og vejledning i, hvad du bør gøre eller undlade at gøre.

Hvad er formålet med øvelsesinstruktion eller træningsanbefaling hos KiroBalance?

Øvelsesinstruktion eller træningsanbefaling hos KiroBalance er designet til at hjælpe dig med at opnå optimal funktion i din krop. Øvelserne kan være rettet mod at opnå mere smidighed i kroppen, styrke kroppen, få kroppen i balance eller styrke koordinationen i et område. Vejledningen kan også handle om at holde sig mest muligt aktivt under forløbet og finde den rette progression til at vende tilbage til dit normale aktivitetsniveau.